Over BioBriket

BioBriket B.V. produceert en levert biomassa briketten vervaardigd uit 100% schone biomassa. De Bio-briket is een samengeperste cilindervormige staaf met een glanzend bruin uiterlijk.

Biomassa is volgens Wikipedia: 'De biologisch afbreekbare fractie van producten, afvalstoffen en residuen van de landbouw (met inbegrip van plantaardige en dierlijke stoffen), de bosbouw en aanverwante bedrijfstakken, alsmede de biologisch afbreekbare fractie van industrieel en huishoudelijk afval.'.

Biobriket B.V. is een bedrijf dat zich richt op lokale productie van biomassa om een zo groot mogelijk milieuvoordeel te behalen uit hergebruik van reststoffen.

Via diverse verkoop punten in het land worden de bio-briketten verkocht. Er zijn diverse mogelijkheden in hoeveelheden en soort van pakking.